رکورد ٤ ساله تولید و فروش ماهانه لعابیران شکسته شدبه گزارش خبرداغ به نقل از شستا رسانه؛ شرکت لعابیران در ٣ ماهه ابتدایی سال جاری در سالی که مزین به نام تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین است موفق به تولید ٢١٧٤ تن محصول شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ٣٨ درصدی داشته است که این مقدار طی ٤ ساله اخیر با میانگین رشد ١٦ درصدی بی‌سابقه بوده و نسبت به دوره مشابه سال قبل (سال ١٤٠٠) ٣٨ درصد افزایش داشته است.

فروش شرکت لعابیران نیز در ٣ ماه ابتدایی سال جاری ٢٠٥٩ تن بوده که این مقدار طی ٤ ساله اخیر با میانگین رشد ٣٣ درصدی بی‌سابقه بوده و نسبت به دوره مشابه سال قبل (١٤٠٠) ٥١ درصد افزایش داشته است همچنین مبلغ فروش شرکت در سه ماهه اول ٤٢٥٤٧٥ میلیون ریال بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به میزان ١٤٢ درصد افزایش داشته است.