فال روزانه سه شنبه 19 آذر 1398
فال روزانه سه شنبه 19 آذر 1398
فال روزانه دوشنبه 18 آذر 1398
فال روزانه دوشنبه 18 آذر 1398
کشف تخم مرغهای 1700 ساله در انگلیس
گروهی از باستان شناسان 4 تخم مرغ متعلق به 1700 سال پیش را در انگلیس کشف کردند. اما به طور تصادفی سه تخم مرغ را شکستند.
فال روزانه یکشنبه 17 آذر 1398
فال روزانه یکشنبه 17 آذر 1398
فال روزانه پنجشنبه 14 آذر 1398
فال روزانه پنجشنبه 14 آذر 1398
فال روزانه چهارشنبه 13 آذر 1398
فال روزانه چهارشنبه 13 آذر 1398
فال روزانه سه شنبه 12 آذر 1398
فال روزانه سه شنبه 12 آذر 1398
چگونه جورج کلونی برای حفظ ماهواره خصوصی سودان جنگید ؟
جورج کلونی شاید بتمن بزرگی نبوده است ، اما به نظر می رسد به فعالیت های بلند پروازانه علاقه بسیاری دارد. یکی از تلاش های جدی او طی سالهای اخیر، برنامه ریزی برای حفظ یک شبکه ماهواره ای در مرز سودان است که مضامینی ضد جنگ منتشر می کند.
فال روزانه دوشنبه 11 آذر 1398
فال روزانه دوشنبه 11 آذر 1398
فال روز یکشنبه 10 آذر 1398
فال روز یکشنبه 10 آذر 1398
سخن روز