فال روزانه پنج شنبه 3 بهمن 1398
فال روزانه پنج شنبه 3 بهمن 1398
فال روزانه چهارشنبه 2 بهمن 1398
فال روزانه چهارشنبه 2 بهمن 1398
چرا پزشکان بد خط هستند؟
به نظر می رسد فرقی ندارد که پزشکان اهل کدام کشور هستند یا با چه زبانی می نویسند. چیزی که مشخص و مشترک است، بدخطی پزشکان در سراسر جهان است. اما سوالی که ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول کرده این است که چرا پزشکان تا این حد بدخط هستند.
فال روزانه سه شنبه 1 بهمن 1398
فال روزانه سه شنبه 1 بهمن 1398
فال روزانه دوشنبه 30 دی 1398
فال روزانه دوشنبه 30 دی 1398
فال روزانه پنج شنبه 26 دی 1398
فال روزانه پنج شنبه 26 دی 1398
فال روزانه سه شنبه 24 دی ماه 1398
فال روزانه سه شنبه 24 دی ماه 1398
فال روزانه دوشنبه 23 دی 1398
فال روزانه دوشنبه 23 دی 1398
فال روز یکشنبه 22 دی 1398
فال روز یکشنبه 22 دی 1398
فال روزانه پنج شنبه 19 دی 1398
فال روزانه پنج شنبه 19 دی 1398
سخن روز