چرا در مورد دولت رئیسی اینقدر بی انصاف شده ایم؟

چرا در مورد دولت رئیسی اینقدر بی انصاف شده ایم؟

مطالبه گری حق مردم است ولی سئوال اینجاست که چرا همه اش باید جمع شود و از این دولت خواسته شود؟ این صداها چرا در دولت تدبیر و امید شنیده نمیشد.؟ مگر دولت تدبیر و امید حتی تا روزهای آخر ، دولت احمدی نژاد را مقصر تمام این فجایع نمیدانست و ازهمان روز اول کشور را فقیر و خزانه را خالی و خود را وارث ویرانه نمیدانست؟
۱۴۰۰/۰۹/۲۱