افشاگری سخنگوی سابق سازمان تربیت بدنی درباره اخراج علی دایی از تیم ملی
سخنگوی سابق سازمان تربیت بدنی تایید کرد اخراج علی دایی از روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران از سوی نهاد ریاست جمهوری وقت صادر شده بود.