کد خبر: ۸۵۷۰۰۹
تاریخ انتشار: ۱۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۵
تعداد بازدید: ۲۲۰
امروز قیمت تیرآهن، مفتول، پروفیل، ورق گالوانیزه و خاموت افزایش جزئی را تجربه کرده است.

قیمت انواع آهن آلات، امروز ۱۸ تیر ۹۹امروز قیمت تیرآهن، مفتول، پروفیل، ورق گالوانیزه و خاموت افزایش جزئی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرداغ به نقل از انتخاب،  بازار آخرین قیمت آهن آلات در ۱۸ تیر ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۱۸.۶۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۱.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۲.۱۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۲۶.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۳۷.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۳۸.۶۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۳۹.۷۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۶۹.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۸۱.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۹۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۹۵.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۹۰.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۹۰.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۹۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۹۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۹۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۹۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۹۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۹۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۹۳.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۹۴.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۱۴۶.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۱۴۶.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۱۴۶.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۱۴۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۱۴۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۱۴۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۱۴۵.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۲۴.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۲۴.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۰۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۰۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۰۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۰۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۰۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۰۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۰۲.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۱۴۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۱۲۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۲۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۲۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۳۰.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۰۰.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۰۰.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۱۱.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۲۹.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۲۹.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۲۴.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۲۴.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۰۵.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۹۸.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۰۶.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۹۹.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۰۶.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۹۹.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۹۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۸۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۸۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۸۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۸۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۸۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۸۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۸۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۱۸۹.۰۰۰

 
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظر شما
در زمینه ی انشار نظرات مخاطبان رعایت چند نکته ضروری است
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید خبر داغ مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است خبر داغ از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب, توهین یا بی احترامی به اشخاص ,قومیت ها, عقاید دیگران, موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است. نظرات پس از تایید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نام:
ایمیل:
* نظر: