تندیس جشنواره ملی حاتم به دو شرکت از گروه دارویی تامین رسیدبه گزارش خبرداغ به نقل از شستا رسانه، افزایش ظرفیت تولید محصولات جهت تامین نیاز های داخلی و صادرات و نیز اجرای موفق پروژه های عظیم ملی با استفاده از توان و تخصص بومی و ملی با معرفی پروژه بهسازی خطوط تولیدی، محلول سازی و فراوردهای تزریقی از مولفه هایی بودند که برای این دو شرکت تقدیر و اخذ تندیس و لوح این جشنواره را به ارمغان آوردند.

این جشنواره ملی با تمرکز بر محور ارزیابی، نقش و جایگاه و توانمندی‌های بالقوه و بالفعل سازمان‌های ملی و نیز بنگاه‌های اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نسبت به معرفی و تجلیل از مدیران و واحدهای ارزش آفرین کشور در بخش های تولیدی ، خدماتی وتجاری برگزار گردید.