رشد ۸۵ درصدی فروش و ۱۳۲ درصدی سود خالص در پخش اکسیربه گزارش خبرداغ به نقل از  شستا رسانه، سود خالص شرکت پخش دارویی اکسیر در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰۷۹ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۹۹ در حدود ۱۳۲ درصد افزایش‌یافته است.

همچنین نسبت سود خالص به فروش در سال ۱۴۰۰ معادل ۴.۶% بوده که در مقایسه با میانگین صنعت توزیع داروی کشور، بسیار مطلوب است. شایان ذکر است که بخش اعظم مراکز عملیاتی (انبار مرکزی و ۱۹ مرکز توزیع) و همچنین ناوگان حمل و توزیع شرکت پخش دارویی اکسیر، استیجاری است و این روند از شرایط عمومی این شرکت، امری چشم‌افسا تلقی می‌شود.

تداوم تمرکز بر فروش محصولات گروه دارویی تأمین (هم‌افزایی) و سهم ۶۵ درصدی محصولات گروه از کل فروش سال ۱۴۰۰ هم برگی دیگر از موفقیت‌های این شرکت تابعه تی‌پی‌کو در سال ۱۴۰۰ بوده است.