به گزارش خبرداغ به نقل از «نود اقتصادی»، طبق آمارهای بانک مرکزی حجم پایه پولی ( پول پر قدرت و ریشه اصلی تورم)، از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان قبل از آغاز به کار عبدالناصر همتی در بانک مرکزی به ۴۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در واقع بیش از نصف پایه پولی در کمتر از سه سال فعالیت همتی در بانک مرکزی ایجاد شده است. این امار نشان می دهد بانک مرکزی در دوره مدیریت این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری به کارخانه چاپ پول تبدیل شده است.