اگر دچار مسمومیت دارویی شدیم، چه کنیم؟
متخصص سم‌شناسی گفت: بهترین کار در دقایق اولیه مسمومیت دارویی به ویژه اگر هوشیاری فرد مختل نشده و قدرت بلع دارد، این است که به فرد چند لیوان آب داده تا پس از مصرف حالت تهوع داشته باشد و محتویات معده خارج شود.
سخن روز
آرشیو
آرشیو
آب و هوا
  • ۲۰
  • ۱۲