فال روزانه جمعه 26 بهمن 1397
فال روزانه جمعه 26 بهمن 1397
فرزندم اصلا تمرکز ندارد / راهکارهایی برای افزایش توجه کودکان
این صحبت که؛ «فرزندم اصلا تمرکز ندارد» یکی از موضوعاتی است که از سوی بسیاری از والدین مطرح می شود. اما در برابر کودکی که تمرکز ندارد چه واکنشی مناسب است؟
فال روزانه پنجشنبه 25 بهمن 1397
فال روزانه پنجشنبه 25 بهمن 1397
فال روزانه چهارشنبه 24 بهمن 1397
فال روزانه چهارشنبه 24 بهمن 1397
چه زمانی اتاق نوزادم را جدا کنم؟
جدا کردن اتاق نوزاد و کودک از والدین یک سوال مهم است که بسیاری از والدین در مورد آن نگرانی هایی دارند. درواقع والدین نگرا هستند که با جدا کردن نامناسب اتاق نوزاد باعث شوند کودک دچار اضطراب شود.
فال روزانه سه شنبه 23 بهمن 1397
فال روزانه سه شنبه 23 بهمن 1397
فال روزانه جمعه 19 بهمن 1397
فال روزانه جمعه 19 بهمن 1397
فال روزانه پنجشنبه 18 بهمن 1397
فال روزانه پنجشنبه 18 بهمن 1397
فال روزانه چهارشنبه 17 بهمن 1397
فال روزانه چهارشنبه 17 بهمن 1397
فال روزانه سه شنبه 16 بهمن 1397
فال روزانه سه شنبه 16 بهمن 1397
سخن روز