آرشیو نظرسنجی
بنظر شما کدام کاندیدا بیشترین شانس را برای کسب کرسی ریاست جمهوری خواهدداشت؟
1.حسن روحانی
53.33%
2.محمد باقر قالیباف
18.18%
3.اسحاق جهانگیری
2.42%
4.ابراهیم رئیسی
23.03%
5.مصطفی هاشمی طبا
0%
6.مصطفی میرسلیم
3.03%

بنظر شما کدام کاندیدا بیشترین شانس را برای کسب کرسی ریاست جمهوری خواهدداشت؟