کد خبر: ۷۳۹۱۷۲
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۶ - ۲۰:۲۹
تعداد بازدید: ۳۲۴
با صدور نامه‌ای؛
هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ۶ مصوبه دولت در سه ماهه دوم سال ۹۶ را مغایر با قوانین دانست.
۶ مصوبه دولت در سه ماهه دوم سال ۹۶ مغایر قانون شناخته شد

به گزارش خبرداغ به نقل از  ایلنا، در جلسات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ اول تیرماه امسال تا ۳۱ شهریورماه از مجموع (۱۶۳) تصویب‌نامه دولت، تعداد (۱۵۷) مصوبه عدم مغایر و (۶) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شده، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ شد.

تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۳۳۸/ت ۵۳۲۱۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳، موضوع: «اصلاح ردیف «۴» جدول ذیل بند «۱» تصویب‌نامه شماره ۲۵۲۴۴۸/ت ۴۸۰۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ناظر به تأدیه دیون وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران مجری طرح های دولتی و ...»، «نظر به اینکه مصوبه اصلی هیأت محترم وزیران به شماره ۲۵۲۴۴۸/ ت ۴۸۰۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ مستنداً به بندهای (۱-۳-۲۴) و(۷-۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید تا وجوه تعیین شده در بند (۴) از جدول منضم به مصوبه بابت تأدیه مطالبات و تعهدات وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران مجری طرح های دولتی ناظر به راه آهن اهواز- بندر امام (ره) به مصرف برسد و با توجه به ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر سالیانه دانستن احکام بودجه و از آنجا که طرق بند «۱۱۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور: «احکام این قانون در سال ۱۳۹۱ قابل اجرا است» و عملاً بدون وجود نص قانونی، امکانی برای تعمیم و تسری دادن احکام بودجه سالانه به سال های بعد متصور نمی باشد، بنابراین، اقدام دولت در تصویب‌نامه اصلاحی اخیرالتصویب که مشعر بر تغییر عنوان پروژه از «راه آهن اهواز- خرمشهر» به «راه آهن خرمشهر- سربندر» بوده و تغییر عنوان باعث می شود تا وجوه اختصاص یافته در محلی به مصرف برسد که متفاوت با نظر قانونگذار به شرح مندرج در بندهای شمارش شده از قانون بودجه سال ۱۳۹۱، می باشد، علیهذا اقدام هیأت محترم وزیران به تغییر عنوان پروژه که منجر به تغییر محل مصرف وجوه اختصاص یافته می گردد، مغایر قانون است.»

تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۷۹۹۱/ ت ۵۴۰۴۸ هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ موضوع: «تکلیف سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به پوشش و ارائه خدمات بیمه ای به افراد تحت حمایت کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی»، «نظر به تعریف اعتبار در ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶- که مقرر می دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد» و از آنجا که بند «۲» مصوبه راجع به «اقدام سازمان برنامه و بودجه کشور به جابه‌جایی اعتبارات مربوط از کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به سازمان بیمه سلامت ایران»، مقید به رعایت قانون مصوب مجلس نشده است، مغایر قانون است.»

تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۳۴۱۹/ ت ۵۴۰۳۴ هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳، موضوع: «خرید دو دستگاه خودروی خارجی توسط استانداری اردبیل»، «نظر به تبصره بند «الف» ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۰- مبنی بر ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی و منحصر شدن موارد استثناء به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، و از آنجا که استانداری های کشور از جمله استانداری اردبیل، در زمره مستثنیات از مشول قانون به شمار نیامده اند، علیهذا، واژگان «خودروی خارجی» مندرج در متن مصوبه، چون از حیث اطلاق، شامل خودروهای سواری خارجی می گردد، مغایر قانون است.»

تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۸۶۶۹/ ت ۵۴۱۸۱ هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴، موضوع: «آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۳۹۶ کل کشور»، «نظر به اینکه مطابق بند «ب» تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۳۹۶ کل کشور لازم است یارانه سود تسهیلات سرمایه گذاری و اشتغال این تبصره از محل «اعتبار ردیف شماره ۱۱۸- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹)» پرداخت گردد، عیلهذا، نظر به تعریف «اعتبار» و نحوه مصرف آن در ماده (۷) قانون محاسبات عمومی- مصوب ۱۳۶۶-، مواد (۶) و (۸) آیین نامه از حیث تغییر محل تأمین اعتبار از ردیف شماره ۱۱۸ به ردیف ۱۰۸- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) که وجوه آن برای مصرف در محل های دیگر مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته، مغایر قانون است.»

تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۶۹۰۶/ ت ۵۳۴۰۱ هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۴، موضوع: «آیین نامه اجرایی تبصره «۲» ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم»، «نظر به ذیل ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم- اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱- که مقرر می دارد: «همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش هایی که تعیین می شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آن ها ارائه نشده است، می باشد»، بنابراین، عبارت «عدم ارسال اطلاعات صورتحساب های خرید و فروش به سازمان امور مالیاتی» مندرج در سطر دوم ماده ۰۱۵) آیین نامه چنانچه عنوانا منطبق با وصف مجرمانه مندرج در قانون باشد از این حیث که به جای یک درصد (۱%) معاملات، معادل دو درصد (۲%) آن بخش از فروشی خواهد بود که عملیات آن در سامانه صندوق فروش ثبت نشده و یا اطلاعات آن در اختیار سازمان قرار نگرفته است»، مغایر قانون می باشد. و چنانچه عبارت مندرج در ماده (۱۵) آیین نامه، به دلیل منطبق نبودن الفاظ آن با عبارت مضبوط در قانون، واجد وصف مجرمانه نباشد، تعیین مجازات برای آن، به دلیل فقدان مبنای قانونی، مغایر قانون است.»

تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۳۷۶۶/ ت ۵۴۳۷۰ هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند «ج» تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۳۹۶ کل کشور»، «نظر به اینکه وفق بند «ج» تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۳۹۶ کل کشور، دستگاه های اجرایی مجاز می باشند نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می شوند از «محل اعتبار ردیف ۱۷۱- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون... اقدام نمایند»، علیهذا نظر به تعریف «اعتبار» و نحوه مصرف آن در ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶-، بند «۳» مصوبه از حیث تغییر محل اعتبار به ردیف ۱۶۵- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) که وجوه آن برای مصرف در محل های دیگر مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است، مغایر قانون است.»

با تشکر- مدیرکل

علیرضا اسلامی.

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
رزمنده
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۴۴ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۱
0
0
به دولتمردان، نمایند گان مجلس و مسئولان عرض می کنیم برجام هیچگونه ارزشی برای ملت ایران ندارد.
برجام یک بازی سیاسی شده است.


آقای ظریف چرا خفه خون گرفتن
مجامع حقوق بشری خفه خون گرفتند وکاری نمی کنند.
و این درحالی که مدعیان حقوق بشر هیچ اعتراضی به این جنایات نمی کنند.

تاریخ : ۹۶/۰۶/۲۸ - ۱۲:۴۷
ایندیپندنت اعلام کرد فروش 6 میلیارد پوندی سلاح انگلیس به عربستان از زمان حمله به یمن ایندیپندنت اعلام کرد از زمان آغاز حمله عربستان به یمن شرکتهای انگلیسی 6 میلیارد پوند به عربستان سلاح صادر کردهاند.
مؤسسه وارچایلد انگلیس اعلام کرد: بر اساس آخرین مطالعات صورت گرفته شرکتهای انگلیسی از زمان حمله عربستان به یمن 6 میلیارد پوند از صادرات به این کشور درآمد کسب کردهاند.
این مؤسسه اعلام کرد: تخمین سود ناشی از صادرات شرکتهای انگلیسی به عربستان نسبت به قبل دو برابر شده است.
این بنیاد خیریه، شرکتهای بزرگ انگلیسی نظیر BAE و ریتون را به کسب درآمد از کشتار کودکان بیگناه از طریق فروش موشک و تجهیزات نظامی به عربستان متهم کرده است.
رکوبلومه مشاور امور حقوق بشر مؤسسه وارچایلد انگلیس، گفت: انگلیس نه تنها برای فروش سلاح به عربستان ادامه میدهد بلکه بخش نگهداری و تعمیر پس از فروش آنها را نیز بر عهده گرفته است.
بلومه در مصاحبه با ایندیپندنت، گفت: ما همه دوست داریم شاهد تجارت بینالملل سازنده باشیم اما این نوع تجارت مخرب است.
وی تأکید کرد: در حال حاضر شفافیت کمی نسبت به دخالت شرکتهای انگلیسی در تجارت سلاح به عربستان که به کشته شدن کودکان یمنی، سوری و عراقی منجر میشود، وجود دارد.
شرکت BAE و ریتون از جمله شرکتهای فعال در حوزه تسلیحاتی انگلیس هستند که در نمایشگاه سلاح لندن در هفته گذشته حضور داشته و از سوی وزرای دولت و فرماندهان ارشد انگلیسی مورد حمایت قرار گرفتهاند.
این شرکتها به شدت در حال توسعه حضور خود در کشورهای خاورمیانه هستند به گونهای که BAE اخیراً قراردادی را به ارزش دهها میلیارد دلار برای فروش 24 فروند جت جنگنده یوروفایترتایفون به قطر بسته است.آقای روحانی جهت اطلاع شما عرض می کنم همه جنایتکاران جنگی درمنطقه باید محاکمه شوند.
مقامات آمریکا جنایتکارباید پاسخگوی دخالت آشکارخود درامور کشورها باشند.
آقای روحانی شما، جنایت های، خیانت های، دخالت های وتجاوزهای قبلی آمریکا وغرب درمدت 38 سال علیه ملت انجام داده است رها کرده است فقط به دنبال اجرای برجام است.
آمریکا وغرب ازگروهک تروریستی منافقین و صدام جنایتکاردیکتاتور رئیس جمهور سابق عراق همه جانبه کمک وحمایت کرده اند.
آمریکا جنایتکارباید درمورد سرنگونی هواپیمای ایران توسط نیروی دریای آمریکا جنایتکار درخلیج فارس توضیح دهد. اما درحال این اقدام تجاوزآمریکا جنایتکار خلاف قانون بین المللی بوده است.
تاکنون مقامات آمریکا خفه خون گرفتند و کاری نمی کنند.
چرا آمریکا جنایتکاربه هواپیمای مسافربری ایران حمله کرد؟ به خاطر شکست آمریکایی ها درجنگ هشت ساله بوده است ازنظرحقوقی بین المللی جنایت علیه بشریت است ومجامع حقوق بشری از سال 1367 تاکنون خفون گرفتند و کاری نمی کنند.آمریکا جنایتکاربزرگترین ناقض حقوق بشردر دنیاست.
سکوت دربرابرجنایت ازخود جنایت بدتراست.
درهرجای دنیا جنایتی رخ می دهد دست آمریکا وانگلیس درکاراست.
آمریکا دشمن تاریخی مردم ایران است.
انگلیس دشمن تاریخی مردم ایران است.
دخالت های بی مورد مقامات آمریکا به خاطرسکوت ظریف بوده است.
ادهاهای بی مورد مقامات آمریکا به خاطرناتوانی ظریف بوده است.
خیانت های مقامات آمریکا به خاطرکوتاهی، نانوانی، خیانت های و سکوت ظریف بوده است.
ظریف درموقع مذاکره با آمریکا وغرب ازملت ایران دفاع نکرده است و به ملت خیانت کرده است.
آمریکا وغرب درمدت سال است ازگروهگ تروریستی منافقین همه جانه کمک وحمایت کرده است وهمچنان نیزادامه دارد.
آمریکا وغرب درمدت 8 سال همه جانبه ازصدام کمک وحمایت کردند ومجامع حقوق بشری تاکنون خفه خون
رفتند وکاری نمی کنند.
و این درحالی است 38 سال که مدعیان حقوق بشرهیچ اعتراضی به این جنایات نمی کنند.
آمریکا عامل اصلی جنگ ایران وعراق بوده است.
غرب عامل اصلی جنگ ایران وعراق بوده است.
صدام نوکرآمریکا درمنطقه بود.
صدام نوکرغرب درمنطقه بود.
صدام با کمک وحمایت همه جانبه آمریکا وغرب علیه مردم ایران ازسلاح های شیمیایی استفاده کرده است ومسئولان سکوت اختیارکرده اند وظریف هم خفه خون گرفتن!
مذاکره با آمریکا نه تنها فایده ندارد، بلکه ضررهم دارد.
مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی را حل نمی کند، راه حل مشکلات را باید درداخل کشورجستجو کرد. ونه برجام
ظریف باید رسما به اشتباه اعتماد به آمریکا اعتراف کند.
آمریکا نمی تواند برجام را نقض چون سخنگوی دنیاست.
آمریکا جنایتکارازابتدا به دنبال اجرای برجام نبود.
مذاکره با آمریکا ازابتدا اشتباه بود.
برهم زدن برجام برای آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی گران تمام شود.
نباید دربرابرجنایت های، خیانت های، تجاوزهای ودخالت های، مداخله آمریکا جنایتکارسکوت کرد.
آمریکا جنایتکارازسال 2003 تاکنون ازتروریسم برای تغییرحکومت ها استفاده می کند وهمچنان نیزادامه می دهد.
جنایت سازمان یافته علیه مظلومان ومسلمانان منطقه خاورمیانه وجهان، حقوق بشرکجاست؟
نباید درقبال جنایات آمریکا وهم پیمانان سکوت کرد.
ایران اجازه نخواهد داد آمریکایی ها ازمراکزنظامی بازدید کنند.
به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد تا آمریکایی ها درقالب برجام ازمراکز نظامی ما بازدید کنند.
ایران درجنگ تحمیلی بیش از 573 بار شیمیایی توسط صدام جنایتکار شد بر اثرآن هزاران کودک و انسان های بی گناه ایرانی جان خود را ازدست دادند دنیا تاکنون فقط سکوت کرد؟، آمریکا وغرب حامی صدام درجنگ تحمیلی ومسئول جنایت های آنان هستند.

تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۵
خنده های ظریف و وزیر خارجه انگلیس در نیویورک +عکس
نظر شما
در زمینه ی انشار نظرات مخاطبان رعایت چند نکته ضروری است
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید خبر داغ مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است خبر داغ از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب, توهین یا بی احترامی به اشخاص ,قومیت ها, عقاید دیگران, موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است. نظرات پس از تایید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نام:
ایمیل:
* نظر: